Wykonujemy pomiary termowizyjne, dzięki nim doradzimy Państwu w jaki sposób uszczelnić budynek i dzięki temu znacznie zaoszczędzić koszty ogrzewania.

Pomiary termowizyjne to efektywna i bezinwazyjna metoda diagnostyczna, gdzie specjalną kamerą uzyskuje się obraz pola temperaturowego badanego obiektu.

Pomiary termowizyjne są możliwe wszędzie tam, gdzie można zmierzyć temperaturę powierzchni. Termowizja ma więc zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Najpowszechniej stosowana jest w budownictwie oraz w przemyśle.

 

Nasza obecna oferta obejmuje obie te dziedziny:

 • w budownictwie:
  wykrywanie zawilgoceń
  lokalizacja błędów w izolacji cieplnej budynków
  wykrywanie pęknięć i niejednorodności materiałów
  lokalizacja mostków cieplnych, identyfikacja wad technologicznych przegród budynków
  lokalizacja miejsc ucieczki ciepła w instalacjach CO, lokalizacja wad ogrzewania podłogowego
  lokalizacja miejsc przecieków i nieszczelności sieci grzewczej i wodociągowej, lokalizacja rur CO i CW
  określenie prawidłowego osadzenia i zaizolowania okna lub wad montażowych
 • w ciepłownictwie i chłodnictwie:
  lokalizacja rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności na instalacjach grzewczych identyfikacja wadliwych
  i nieinwentaryzowanych elementów instalacji grzewczej
  wyznaczanie przebiegu i umiejscowienia elementów grzejnych, lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej (inwentaryzacja)
  ocena stanu izolacji cieplnej pieców, kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów itp.
  sprawdzanie szczelności termicznej chłodni, badanie rozkładu temperatur w urządzeniach chłodniczych
  ekspertyzę funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych
 • w energetyce:
  pomiary rozdzielni elektrycznych, transformatorów, bezpieczników, wszelkich złączy
  diagnostyka techniczna na podstawie analizy temperatury na powierzchni urządzeń i obiektów w trakcie ich normalnej eksploatacji, takich jak: transformatory, silniki, trasy kablowe, rozdzielnice itp.