Opis inwestycji

We współpracy z firmą Pro-Bud mgr inż. Bogdan Sierant z Człuchowa zrealizowaliśmy projekt pt. Zagospodarowanie i adaptacja północnego skrzydła i międzymurza zamku w Człuchowie w ramach projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach” – prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt ten uhonorowano Nagrodą Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Adres inwestycji

Człuchów