Opis inwestycji

Szalet miejski w Człuchowie będzie nowoczesny i pachnący. Drzwi zewnętrzne będą otwierały się automatycznie po wrzuceniu monety. W razie uruchomienia alarmu przeciwpożarowego, braku prądu, spadku temperatury w toalecie lub zajęcia toalety na dłużej niż wyznaczony czas system wyśle SMS-a do administratora szaletu. Obiekt będzie wyposażony w sprzęt odporny na akty wandalizmu oraz monitoring.

Adres inwestycji

Człuchów