Opis inwestycji

W ramach rewitalizacji miasta Człuchów, planuje się wykonanie remontu z przebudową budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 6 w Człuchowie. Projekt, który opracowaliśmy, obejmuje: wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku, wzmocnienie fundamentów z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, renowację istniejącego ryzalitu elewacji frontowej, odtworzenie detali architektonicznych, remont dachu z dociepleniem, wymianę orynnowania, remont klatek schodowych, remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, budowę instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pomp ciepła.

Adres inwestycji

Człuchów ul. Sobieskiego 6