Opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupsk na lata 2009-2015”

Projekt obejmował:

remont elewacji wraz z dociepleniem budynku

remont ozdobnej elewacji frontowej

wykonanie instalacji odgromowej

wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów

opaska betonowa wokół budynku wraz z drenażem

wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych

montaż masztu antenowego

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych

renowacja drzwi wejściowych

remont klatki schodowej

remont dachu

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

wykonanie instalacji wentylacyjnej

wymiana pionów i poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej

wymiana rynien i rur spustowych

wyłożenie kostki betonowej

Adres inwestycji

Słupsk, ul. Tuwima 34