Opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupsk na lata 2009-2015”

Projekt obejmował:

remont elewacji

remont klatki schodowej

remont dachu

wykonanie wentylacji klatki schodowej

wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych

białkowanie korytarza piwnicznego

izolacja pionowa fundamentów

izolacja pozioma

Adres inwestycji

Słupsk, ul. Starzyńskiego