Opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupsk na lata 2009-2015”

Projekt obejmował:

remont elewacji

remont dachu

białkowanie korytarza piwnicy, wymiana posadzki

wymiana okien piwnicznych i strychowych

remont podłogi na strychu

izolacja pionowa przeciwwilgociowa i pozioma ścian zewnętrznych

Adres inwestycji

Słupsk, ul. Mickiewicza 20