Opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupsk na lata 2009-2015”

Projekt obejmował:

remont elewacji

remont dachu

remont posadzki w piwnicy, białkowanie ścian

wymiana okien piwnicznych i strychowych

wymiana drzwi do komórek

izolacja pozioma fundamentów

Adres inwestycji

Słupsk, ul. Miekiewicza 19