Opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupsk na lata 2009-2015”

Projekt obejmował

remont elewacji

remont balkonów

izolacje pionową i poziomą ścian fundamentowych

remont klatki schodowej

remont dachu

renowacje drzwi

Adres inwestycji

Słupsk, ul. Karsińskiego 17