Opis inwestycji:

Czy historyczne miejsce – jakim jest leśny park miejski, zlokalizowany w Człuchowie na terenach przy dawnym zamku krzyżackim – może być jeszcze piękniejsze? Tak! Opracowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: LUIZA – luz i zaduma – rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego Lasek Luizy w Człuchowie; położonego na obszarze MOF Chojnice-Człuchów. Naszą misją było opracowanie koncepcji odtworzenia obiektów historycznych takich jak: muszla koncertowa, wnętrze leśnego saloniku z posągiem Polihymnii, układu alejek oraz dojazdów. Nadaliśmy współczesne funkcje obiektom historycznym, nawiązując do tradycji sportowych (historyczne wnętrze parkowe – strzelnica) jak i zaprojektowanie nowych obiektów nawiązujących do stylu parku, czyli: budynek zaplecza muszli koncertowej przeznaczony do obsługi koncertów, zagospodarowanie terenu przy budynku obecnie mieszkalnym przy ul. Kusocińskiego, oświetlenie wyznaczonych alejek i punktów węzłowych, sieć monitoringowa wraz z urządzeniami wizyjnymi połączona z istniejącym monitoringiem, elementy ścieżek edukacyjnych takie jak tablice, drogowskazy, ławki, kosze parkowe, punkty parkowania rowerów.

Powierzone nam zadanie realizowaliśmy przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Człuchowa oraz turystach, by mogli oni w pełni korzystać z uroków Lasku Luizy. Mamy nadzieję, że to zabytkowe miejsce – atrakcyjne pod względem przyrodniczym, kulturowym oraz krajobrazowym – odżyje.

Adres inwestycji:

Człuchów