Opis inwestycji:

Gontyna w miejscowości Bińcze to wspaniały kamienny obiekt małej architektury. Od wielu lat dla mieszkańców kapliczka była miejscem modlitwy. Jej malownicze położenie w samym środku historycznego parku sprzyja refleksji i zadumie. Niestety z biegiem lat kapliczka została zdewastowana. Podczas przeglądu oceniliśmy jej stan techniczny jako dostateczny. Zniszczone sklepienie, ubytki ścian kamiennych, zniszczony daszek, zniszczona ambona, brak postumentu ambony, zniszczone schody i balustrady, które tworzyły charakterystyczny łuk przed ołtarzem – to tylko część elementów podlegających planowanej odbudowie. Projektowanie opieraliśmy na historycznych zdjęciach, wspomnieniach mieszkańców, pomocnych wskazówkach pani konserwator oraz na wykonanych przez nas odkrywkach. Gontyna mocno wpisuje się w tradycję religijną tego miejsca, dlatego byliśmy bardzo skrupulatni podczas projektowania. Mamy nadzieję, że ten nietypowy dla nas – jako projektantów – obiekt szybko zostanie poddany odbudowie i znowu będą tam odprawiane nabożeństwa. Bardzo kibicujemy tej inwestycji!

Adres inwestycji:

Bińcze, gmina Czarne