Opis inwestycji

Kompleksowa dokumentacja architektoniczno-budowlana do pozwolenia na budowę: rewitalizacja z dociepleniem ścian budynku mieszkalno-usługowego w Człuchowie. Budynek z częścią usługową na parterze oraz mieszkaniami na piętrze. Projekt uzgodniono z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Adres inwestycji

Człuchów, ul. Królewska