Opis inwestycji

Kompleksowa dokumentacja budowlana do pozwolenia na budowę. Remont budynku wielorodzinnego w miejscowości Człuchów. Dokumentacja składa się z inwentaryzacji, projektu termomodernizacji i renowacji ścian budynku uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Adres inwestycji

Człuchów, ul. Królewska 21