Opis inwestycji

We wsi Wyczechy zaprojektowaliśmy dwupiętrowy budynek filii bibliotecznej, a w jego sąsiedztwie amfiteatr z wiatą magazynową. Obok obiektów mają znajdować się chodniki, drogi dojazdowe i parking.

Adres inwestycji

Wyczechy, gmina Czarne